Parsitem

وبسایت شخصی منصوره ظریفی

آشنایی با حالتهای ماده و تفکیک زباله

تدریس ماده و حالتهای آن را داشتیم ، بچه ها با خوراکی هایی که اوردند دریافتند که شکل جامد ثابت است و تغییر نمی کند امّا مایع شکل مشخص ندارند و به شکل ظرفی که در آن ریخته می شود ، در می آید و گاز هم در هوا پخش می شود و شکل مشخص ندارد.

در پایان هم بچه ها با بازیافت آشنا شدند و زباله های خودشان را جداسازی کردند.

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در تدریس در کلاس ، بدون ديدگاه


ديدگاهتان را بنويسيد

لطفا پيام و اطلاعات خود را در بخش زير بنويسيد.
نام
ايميل
وبسايت
متن ديدگاه

 Parsitem
Parsitem