Parsitem

وبسایت شخصی منصوره ظریفی

تدریس اعداد زوج و فرد

در زنگ ریاضی بچهّ ها

 به کمک مدادرنگی ها و چینه هاشون با اعداد زوج و فرد آشنا شدند و یک بازی انجام دادیم که تعدادی از دانش اموزان به پای تخته امدند و هردونفر همدیگر را بغل گرقتند اگر کسی تنها می ماند یعنی آن عدد فرد است و اگر نمی ماند زوج است.

 😀  😀  😀  😀

هر عددی را که بتوان نصف کرد زوج است مثل ۰ و ۲و ۴و ۶و ۸

و اگر عددی را نتوانیم کامل نصف کنیم فرد است مثل : ۱و ۳و ۵و ۷و ۹ 

۳ نفر این پست را پسندیده اند

نوشته شده به وسيله ظریفی در تدریس در کلاس ، بدون ديدگاه


ديدگاهتان را بنويسيد

لطفا پيام و اطلاعات خود را در بخش زير بنويسيد.
نام
ايميل
وبسايت
متن ديدگاه

 Parsitem
Parsitem