Parsitem

وبسایت شخصی منصوره ظریفی

بايگاني براي the 'آزمایش های جالب' Category

تخم مرغ شناور

مواد و وسایل لازم: یک لیوان، یک تخم مرغ سالم و تازه، مقداری نمک، یک قاشق سوپخوری 
روش آزمایش: 
مرحله ی اوّل: 
۱- نصف لیوان را آب کنید. 
۲- تخم مرغ را در داخل لیوان قرار دهید. 
چه می بینید، بله تخم مرغ به ته آب می رود. 
مرحله ی دوّم: 
۱ـ با قاشق تخم مرغ را از لیوان بیرون بیاورید. 
۲ـ حداقل دو قاشق سوپخوری نمک به آب لیوان اضافه کنید آب را به هم بزنید تا نمک در آب حل شود. 
۳- تخم مرغ را به آرامی در آب نمک قرار دهید. 
و این بار تخم مرغ در آب شناور می شود. 
مرحله ی سوّم: 
نصف فنجان آب تازه را در لیوان آب نمک بریزید به صورتی که آب تازه و آب نمک با هم مخلوط نشوند. برای این کار می توانید یک قاشق بزرگ بالای سطح آب نمک و مقابل دیواره ی لیوان قرار دهید. آب تازه را ابتدا در قاشق بریزید و قاشق را به آرامی وارد آب نمک کنید. حال قاشق را از لیوان خارج کنید. 
چه اتفاقی افتاد، درست است! تخم مرغ در مرکز مایع قرار می گیرد. 
اما دلیل علمی این اتفاق چیست؟ 
هرگاه همه ی جسم یا قسمتی از آن در مایع یا گازی قرار گیرد، از طرف مایع یا گاز نیرویی بر آن وارد می شود که برابر وزن مایع یا گاز جابه جا شده است. این نیرو جسم را سبک می کند و اگر مقدار آن بیش از وزن جسم باشد جسم در مایع یا گاز غوطه ور می ماند. بنابراین وقتی که نمک به آب اضافه شد، چگالی آب افزایش یافت. افزایش چگالی هم به خاطر افزایش جرم آب در اثر اضفه کردن نمک بود و به همبن دلیل بود که تخم مرغ در آب نمک شناور می ماند. 
این واقعیت که توسط ارشمیدس دانشمند یونانی کشف شد به نام «قانون ارشمیدس» معروف است و در علم فیزیک از اهمّیّت ویژه ای برخوردار است.

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در آزمایش های جالب ، بدون ديدگاه

 Parsitem