Parsitem

وبسایت شخصی منصوره ظریفی

بايگاني براي the 'بازی' Category

اختلاف بین تصاویر

پسرم بین دو تصویر چند تفاوت پیدا می کنی؟

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

اختلاف تصاویر

گل من ، چند تفاوت پیدا کردی؟

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، ديدگاه ‌ها (۲)

بازی

 😀 بازی زیبای مازها را انجام بده و در پایان به دقت و تمرکز خود ، نمره بده 😀 

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

اختلاف تصاویر

اختلاف دو تصویر را پیدا کن و برای مامانت تعریف کن

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

اختلاف تصاویر

اختلاف بین دو تصویر را پیدا کن

۲ نفر این پست را پسندیده اند

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، ديدگاه ‌ها (۳)

تعداد مثلث ها ( هوش )

پسر باهوش من در این شکل چند مثلّث میبینی؟

 😀  😀  😀  😀

با دقت ببین و پاسخ بده 

۳ نفر این پست را پسندیده اند

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی,سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۳)

بازی مازها ( تقویت دقت و تمرکز)

گل من به جواب رسیدی؟ بازی را دوست داشتی؟

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، ديدگاه ‌ها (۲)

سوال هوش

تست هوش شماره یک 

تست هوش شماره دو

 

پسرهای باهوش کلاس جواب سوالات هوش را بنویسید؟

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی,سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۴)

بازی مازها

این نوع بازی برای تقویت دقت ّ و تمرکز دانش اموزان گلم بسیار مفید است.

 

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

بازی مازها

 

پسر گل من ، بازی ماز ها رو انجام بده و از آن لدّت ببر.

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

 Parsitem