Parsitem

وبسایت شخصی منصوره ظریفی

بايگاني براي the 'بازی' Category

اختلاف بین تصاویر

پسرم بین دو تصویر چند تفاوت پیدا می کنی؟

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

اختلاف تصاویر

گل من ، چند تفاوت پیدا کردی؟

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، ديدگاه ‌ها (۲)

بازی

 😀 بازی زیبای مازها را انجام بده و در پایان به دقت و تمرکز خود ، نمره بده 😀 

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

اختلاف تصاویر

اختلاف دو تصویر را پیدا کن و برای مامانت تعریف کن

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

اختلاف تصاویر

اختلاف بین دو تصویر را پیدا کن

۲ نفر این پست را پسندیده اند

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، ديدگاه ‌ها (۳)

تعداد مثلث ها ( هوش )

پسر باهوش من در این شکل چند مثلّث میبینی؟

 😀  😀  😀  😀

با دقت ببین و پاسخ بده 

۳ نفر این پست را پسندیده اند

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی,سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۳)

بازی مازها ( تقویت دقت و تمرکز)

گل من به جواب رسیدی؟ بازی را دوست داشتی؟

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، ديدگاه ‌ها (۲)

سوال هوش

تست هوش شماره یک 

تست هوش شماره دو

 

پسرهای باهوش کلاس جواب سوالات هوش را بنویسید؟

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی,سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۴)

بازی مازها

این نوع بازی برای تقویت دقت ّ و تمرکز دانش اموزان گلم بسیار مفید است.

 

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

بازی مازها

 

پسر گل من ، بازی ماز ها رو انجام بده و از آن لدّت ببر.

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی ، بدون ديدگاه

 Parsitem