Parsitem

وبسایت شخصی منصوره ظریفی

بايگاني براي the 'سوال هوش' Category

تست هوش

تست هوش اول

تست هوش دوم

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۲)

تعداد مثلث ها ( هوش )

پسر باهوش من در این شکل چند مثلّث میبینی؟

 😀  😀  😀  😀

با دقت ببین و پاسخ بده 

۳ نفر این پست را پسندیده اند

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی,سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۳)

سوال هوش

تست هوش شماره یک 

تست هوش شماره دو

 

پسرهای باهوش کلاس جواب سوالات هوش را بنویسید؟

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی,سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۴)

سوال هوش

۱. یک هواپیما در مرز بین آمریکا و کانادا سقوط می کند. افراد بازمانده از سقوط را در کدام کشور دفن می کنند؟ کانادا_ آمریکا_ هیچ کدام

۲. یک خروس در بام خانه ای که دارای شیب دو طرفه می باشد تخم گذاری می کند. تخم از کدام طرف سقف خواهد افتاد؟ شمال_ جنوب_ هیچ 

۳٫ چهار تخم مرغ، آرد، وانیل، شکر، نمک و پکینگ پودر داریم آیا اگر آن ها را با هم مخلوط کنیم حالا کیک خواهیم داشت؟ آری_ خیر_ هیچکدام

۴٫ آیا قادرید تا از خانه خود بالاتر پرش کنید؟ بله_ نه_ هیچ کدام

۵٫ اگر تمام رنگ ها را با هم ترکیب کنیم آیا رنگین کمان خواهیم داشت؟ بله_ نه_ هیچ کدام

پسرم موفق باشی

۲ نفر این پست را پسندیده اند

نوشته شده به وسيله ظریفی در سوال هوش ، بدون ديدگاه

 Parsitem