Parsitem

وبسایت شخصی منصوره ظریفی

بايگاني براي the 'سوال هوش' Category

تست هوش

تست هوش اول

تست هوش دوم

این مطلب را می پسندم

نوشته شده به وسيله ظریفی در سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۲)

تعداد مثلث ها ( هوش )

پسر باهوش من در این شکل چند مثلّث میبینی؟

 😀  😀  😀  😀

با دقت ببین و پاسخ بده 

۳ نفر این پست را پسندیده اند

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی,سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۳)

سوال هوش

تست هوش شماره یک 

تست هوش شماره دو

 

پسرهای باهوش کلاس جواب سوالات هوش را بنویسید؟

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در بازی,سوال هوش ، ديدگاه ‌ها (۴)

سوال هوش

۱. یک هواپیما در مرز بین آمریکا و کانادا سقوط می کند. افراد بازمانده از سقوط را در کدام کشور دفن می کنند؟ کانادا_ آمریکا_ هیچ کدام

۲. یک خروس در بام خانه ای که دارای شیب دو طرفه می باشد تخم گذاری می کند. تخم از کدام طرف سقف خواهد افتاد؟ شمال_ جنوب_ هیچ 

۳٫ چهار تخم مرغ، آرد، وانیل، شکر، نمک و پکینگ پودر داریم آیا اگر آن ها را با هم مخلوط کنیم حالا کیک خواهیم داشت؟ آری_ خیر_ هیچکدام

۴٫ آیا قادرید تا از خانه خود بالاتر پرش کنید؟ بله_ نه_ هیچ کدام

۵٫ اگر تمام رنگ ها را با هم ترکیب کنیم آیا رنگین کمان خواهیم داشت؟ بله_ نه_ هیچ کدام

پسرم موفق باشی

۱ نفر این پست را پسندیده است

نوشته شده به وسيله ظریفی در سوال هوش ، بدون ديدگاه

 Parsitem